Euro Recenzent je hrvatska konzultantska tvrtka sa sjedištem u Zagrebu, specijalizirana za financijsko-investicijsko savjetovanje, inženjering, savjetovanje u području povlačenja sredstava iz EU i nacionalnih fondova te savjetovanje javnog sektora. Svojim klijentima pomažemo da ostvare svoje poslovne ciljeve te da odgovore na izazove s kojima se suočavaju. Sa našim klijentima uspostavljamo poslovne odnose izgrađene na međusobnom povjerenju i lojalnosti.

Savjetodavne usluge

Osigurati održiv razvoj, kako u javnom tako i u privatnom sektoru, zahtjeva velike napore u postizanju i očuvanju kvalitete usluga željenog nivoa te dodatne ponude u aspektu proširenja produktnih usluga.

To se može postići jasnom vizijom i strategijom, jasno postavljenim i uspješno izvedenim projektom te stručno osposobljenim kadrom.

Savjetodavne usluge u turizmu

Euro Recenzent je savjetodavna tvrtka sa stručnim znanjem, specijalističkim know-how-om na području turizma i industriji slobodnog vremena. Svojim klijentima pomažemo u uspješnoj realizaciju projekata u turizmu, pomaže ostvariti očekivanja klijenata i očekivanja gostiju u hotelima, turističkim naseljima (resortima), lječilištima, wellness i vodenim parkovima, zabavnim centrima, marinama i cjelovitim turističkim destinacijama, općinama, regijama. Za nas savjetovanje u turizmu znači biti u potrazi za novim idejama i trendovima te odabrati realan i provediv pristup.

Namjena natječaja: potaknuti primjenu IKT rješenja u poslovnim procesima MSP-ova.

Transfer tehnologija i novih inovativnih proizvoda MSP-ova u okviru strateških partnerstva među poduzećima, poboljšanje inovativne sposobnosti malih i srednjih poduzeća kako bi ih pripremili za uspostavljanje dugoročnih dobavljačkih odnosa sa sdrugim poduzećima (tzv. Integratorima).

Cilj ovog Poziva je razvoj novih proizvoda (dobara i usluga), tehnologija i poslovnih procesa kroz povećanje privatnih ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije, te jačanje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije, kroz poboljšanje njihove suradnje s institucijama za istraživanje i razvoj.